14.7.2014Mediakasvatusseura

Kuvauslupa

Kohderyhmä:

Tuotantovuosi: 2010

Tuottaja: Mediakasvatusseura

Huom! Materiaali on tuotettu vuonna 2010, joten sen sisältämä tieto voi olla joltain osin vanhentunutta. Tulemme päivittämään Kuvasulupa -materiaalin ajan tasalle vuoden 2018 aikana.

Valokuvat rinnastetaan henkilötietolaissa henkilötietoihin. Kun alaikäisestä otettuja kuvia julkaistaan netissä, sanomalehdissä tai muissa julkaisuissa, jotka kuka tahansa voi nähdä, tarvitaan vanhempien lupa. Julkisella paikalla valokuvia saa ottaa ihmisistä ilman lupaa ja koulu- tai nuorisotila on julkinen paikka. Sananvapauden rajoittaminen on tosin mahdollista, jos sillä suojataan muita perusoikeuksia kuten esimerkiksi yksityisyydensuojaa. Useissa kouluissa kuvaaminen on kielletty. Tämän vuoksi kuvaamiseen tarvitaan lupa ja kuvien julkaisemiseen lupa lapsen huoltajilta.

Kuvauslupa-malli (PDF)

Ihmisten ja tapahtumien kuvaamiseen millä tahansa tallennusvälineellä liittyy kolme tärkeää näkökulmaa:

  1. Tekijänoikeudet – kuvaajan on tiedettävä saako hän kuvata kohdetta (esim. nauhoittaa tai kuvata konserttia) sekä tunnettava omiin kuviin liittyvät oikeudet
  2. Kuvausluvat ja julkaisuluvat – kuvaajan takataskusta on usein löydyttävä nämä molemmat
  3. Sananvapaus vs. yksityisyyden suoja – kuvaajan tulee olla tietoinen lain rajoitteista.

Yksinkertainen perussääntö on kysyä aina lupa kuvattavalta sekä kuvaamiseen että julkaisemiseen. Ketään ei pidä kuvata vasten hänen tahtoaan, paitsi poikkeuksena julkisuuden henkilöt, jotka suorittavat julkista tehtävää (esimerkiksi poliitikot). Kotirauhaa ei saa rikkoa edes julkisuuden henkilöltä, saati yksityiseltä. Kotirauhan piiriin kuuluu koti ja kotiin rinnastettavat tilat kuten hotellihuone. Julkisilla paikoilla sen sijaan saa kuvata: kadulla, ravintoloissa ja konserteissa saa kuvata ellei tilojen haltija ole sitä erikseen kieltänyt.  Useissa ostoskeskuksissa sekä joukkoliikennevälineissä ja odotustiloissa tällainen kielto on. Jos ei ole aivan varma julkisella paikalla otetun kuvan julkaisemisesta, kannattaa miettiä erityisen tarkkaan millaisessa yhteydessä ja millaisessa mediaesityksessä henkilön kuva voidaan julkaista ilman hänen lupaansa, jos kuvaan ei liity kohdetta loukkaavaa sisältöä tai hänestä väärää kuvaa antavaa sisältöä. Erityisen tarkka kannattaa olla alle 18-vuotiaiden kuvaamisessa. Valokuvan ottaminen uutismediaan on eri asia kuin kuvaaminen esimerkiksi nuorisopalvelujen markkinointimateriaaliin. Valokuvassa selkeästi tunnistettavan henkilön kuvaa ei saa käyttää ilman hänen suostumustaan mainos- tai markkinointitarkoituksessa. Alaikäisen ollessa kyseessä vaaditaan lisäksi vanhempien lupa (lähde: Ketä ja missä saa kuvata -opas).

Otetun kuvan tekijänoikeus kuuluu sille, joka on ottanut kuvan. Kuvaaja päättää, mitä kuvalla saa tehdä: missä sen saa julkaista, saako sitä muokata ilman lupaa ja niin edelleen. Valokuvaaja Pekka Punkari on tiivistänyt kuvauslupaan liittyvät perustiedot omaan blogikirjoitukseensa. Hän on myös kirjoittanut Digikamerakoulu-nimisen teoksen (julkaisija Docendo), joka kannattaa hankkia kirjahyllyyn. Kuvauslupaan liittyviä asioita käydään läpi teoksessa laajemmin.